بدون بهره                 بدون کارمزد                 بدون ضامن                 بدون چک

 تسهیلات سازمانی چیست ؟


گروه هفت به پرسنل سازمان ها و شرکت ها به منظور سرمایه گذاری در حوزه های بورس و بیمه تسهیلات بدون بهره پرداخت می نماید


تسهیلات سرمایه گذاری گروه هفت بدون بهره و بدون نیاز به ضامن ، چک ، سفته و یا سایر اسناد تعهد آور می باشد
چه سازمانهایی می توانند از تسهیلات گروه هفت استفاده نمایند ؟

تمام شرکت ها ، سازمانها و ادارات ایرانی که دست کم دارای ۵۰ نفر پرسنل می باشند

می توانند از تسهیلات گروه هفت برای پرسنل و اعضای خانواده های ایشان استفاده کنند 
مزیت استفاده از تسهیلات گروه هفت برای سازمان ها چیست ؟

سازمان ها با ۳ رویکرد متفاوت می توانند از تسهیلات سرمایه گذاری استفاده نمایند


سازمان ها با استفاده از خدمات این طرح می توانند مبلغ بازپرداخت سنوات پرسنل را به طور کامل تامین نمایند
در نتیجه با کاهش هزینه های مالی ، درآمد و سود سازمان افزایش می یابد سازمان ها می توانند در این طرح برای پرسنل خود ایجاد ثروت کرده و پشتوانه مالی قابل توجهی برای ایشان ایجاد نمایند


سازمان ها می توانند پاداش های مالی و تشویقی پرسنل را از محل این طرح تامین نمایند

مبلغ تسهیلات
 
مبلغ تسهیلات پرداختی به پرسنل سازمانها بین ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ آورده نقدی پرسنل یا سازمان متقاضی می باشد
دوره بازپرداخت تسهیلات

دوره بازپرداخت تسهیلات دست کم ۱ سال بوده و تا ۳ سال متوالی قابل تمدید می باشدبدون محدودیت در تعداد تسهیلات دریافتی


هر سازمان می تواند از تسهیلات این طرح برای تمامی پرسنل و حتی اعضای خانواده ایشان استفاده نمایدنحوه دریافت تسهیلات سرمایه گذاری

با توجه به این موضوع که رویکرد سازمان ها در استفاده از مزایای این طرح متفاوت از یکدیگر می باشد

به منظور مشاوره و دریافت طرح مکتوب لطفا با گروه هفت در تماس باشید 


 

021-22347014