سود تضمینی                 دریافت وام بدون وثیقه                 دریافت حقوق ماهیانه                 برنامه ریزی دقیق مالی


 بیمه تشکیل سرمایه چیست ؟ یک ابزار یا روش سرمایه گذاری بسیار مطمئن و با چشم انداز رشد بسیار عالی

این سرمایه گذاری به نام شما و برای شما در شرکت های بیمه انجام می شود و دارای سود تضمین شده می باشد

وجود سود تضمین شده در این سرمایه گذاری باعث می شود پایه های سرمایه گذاری شما مستحکم شود

 این ابزار سرمایه گذاری دارای منافع متعددی است که در ادامه به تعدادی از مهمترین مزایای آن اشاره شده است  
سرمایه گذاری هایی کوچک و تشکیل دارایی هایی بزرگشما هر ساله مبلغ مشخصی را برای خودتان و به نام خودتان در این ابزار مالی سرمایه گذاری خواهید کرد

این مبلغ می تواند از چند صد هزار تومان تا چندین میلیون تومان در سال باشد که به توان مالی شما بستگی خواهد داشت

به عنوان مثال در بسته های سرمایه گذاری گروه هفت مبلغ سرمایه گذاری سالانه در این ابزار مالی ۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده است

روزانه ۲۷۰۰ تومان = ۱/۰۰۰/۰۰۰ در سال


  

 نمودار مقایسه مبلغ سرمایه گذاری

با ارزش دارایی ها طی ۲۰،۱۰ و ۳۰ سال   
 
 
ستون های سبز رنگ نشان دهنده میزان سرمایه گذاری و ستون های بنفش ارزش دارایی ها می باشد

شما در هر زمان که اراده نمائید می توانید سرمایه گذاری خود در این ابزار مالی را بازخرید نموده و اصل و سود خود را دریافت کنید

جدول زیر با بازه زمانی ۳۰ ساله تنها به منظور ارائه چشم اندازی از ارزش دارایی های شما طراحی شده است

 


 سال
 مبلغ سرمایه گذاری
(تومان)
 برآورد ارزش دارایی
(تومان) 
 ۱۰  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۲۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
۳۰  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ برنامه ریزی دقیق برای اهداف مالی زندگیاین سرمایه گذاری دارای سود تضمین شده است در نتیجه شما خواهید دانست که در سالهای آینده ارزش دارایی شما چقدر خواهد بود !

این امر باعث می شود سرمایه گذاران بتوانند برای دستیابی به اهداف مالی زندگی خود از قبیل

خرید مسکن ، اتومبیل ، تامین هزینه تحصیل فرزندان ، تامین هزینه ازدواج فرزندان ، دوران بازنشستگی و غیره برنامه ریزی دقیقی داشته باشند
 

دریافت وام به اعتبار سرمایه گذاری


ممکن است هر سرمایه گذار در شرایط خاصی به پول نیاز داشته باشد

در این شرایط می تواند سرمایه گذاری خود در این ابزار مالی را بازخرید نماید

و یا

به اعتبار آن و بدون نیاز به سند ، وثیقه ، ضامن و غیره معادل ۹۰٪ از دارایی خود را مستقیما از شرکت بیمه به صورت وام دریافت نماید۹۰٪ ارزش دارایی خود را

درقالب تسهیلات دریافت نمایید 

              
 
سابقه سود آوری

بررسی عملکرد شرکت های بیمه همکار گروه هفت در سالهای گذشته نشان می دهد بازده این سرمایه گذاری

در تمام سالهای مورد بررسی بیش از ۲۰٪ در سال و بالاتر از نرخ بهره بانکی بوده است


نمودار بالا نشان دهنده بازده سالیانه طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ می باشد

 
 سایر مزایای سرمایه گذاری در بیمه تشکیل سرمایه


دریافت

کارت اعتباری 


پوشش فوت

۲۵ برابر مبلغ 

 
امکان استفاده از
خدمات بیمه درمانی


ضمانت سود

توسط بیمه مرکزی ایران