سرمایه
کمکی
 
   
             
                            
  تسهیلات
بدون بهره
 
   
   

     
                            
  استراتژی صحیح
سرمایه گذاری
 
   
     
     
                            
  با مشارکت
نهادهای مالی
 
   

 
     
           


.
                   

آشنایی با سرمایک همراه


           
                           
                           
                                                                                       
                   

سرمایک همراه پروژه ای است که توسط گروه هفت با همکاری گروهی از بانک ها ، شرکت های بیمه و صندوق های سرمایه گذاری بورس برای مشترکین اپراتور همراه اول اجراء شده است . 

در این پروژه مشترکین اپراتور همراه اول از طریق عضویت در این سرویس مالی به صورت روزانه پیامک هایی را در رابطه با آشنایی با حوزه های سرمایه گذاری ، معرفی ابزارهای مالی ، روش های مدیریت دارایی ها ، آشنایی با بورس و بیمه های تشکیل سرمایه و ... از طریق پیامک دریافت می نمایند و همزمان با دریافت هر پیامک 1000 تومان پاداش مالی کسب خواهند نمود . 

پاداش های مالی سرمایه ای کمکی است که به صورت بلاعوض بوده و صرفا به عنوان بخشی از مبلغ سرمایه گذاری در بیمه های عمر و تشکیل سرمایه ، صندوق های سرمایه گذاری بورس و سایر ابزارهای مالی ای که معرفی شود به شما تعلق خواهد گرفت . 

اعضای سرویس مالی سرمایک همراه در ساعت 12 ظهر هر روز 1 پیامک مالی دریافت نموده که همزمان با دریافت پیامک 1000 تومان پاداش مالی نیز کسب خواهند نمود . در متن پیامک دریافتی گزینه ای وجود دارد که در صورت تمایل می توانید توضیحات تکمیلی مربوط به این پیامک را با ارسال عدد 778 دریافت نموده و ضمنا 1000 تومان پاداش مالی اضافی کسب نمائید . 
با این روش از طریق دریافت پیامک ظهر به صورت خودکار 1000 تومان و با ارسال کد 778 مبلغ 1000 تومان پاداش مالی اضافی که جمعا 2000 تومان خواهد شد کسب خواهید نمود . 
در ساعت 4 عصر هر روز یک پیامک مالی دیگر برای مشترکین ارسال خواهد شد که توضیحات فوق عینا در مورد آن تکرار می گردد .
بدین روش در طول هر روز به صورت خودکار 2000 تومان به پاداش های مالی مشترکین افزوده خواهد شد و در صورت ارسال کد توضیحات تکمیلی ، 2000 تومان پاداش مالی اضافی قابل دستیابی می باشد .
بدین ترتیب هر یک از اعضا می توانند در طول هر روز 4000 تومان پاداش مالی ( معادل 120.000 تومان ماهیانه ) کسب نمایند . 
این در حالی است که هزینه هر پیامک تنها 100 تومان می باشد که باعث می شود مشترکین در هر صورت 10 برابر مبلغ هزینه پیامک را به صورت پاداش مالی کسب نمایند. 
  
حال به عنوان مثال اگر یک مشترک 200.000 تومان پاداش مالی کسب نموده باشد و تصمیم به انجام سرمایه گذاری در بسته 1.500.000 تومانی داشته باشد 200.000 تومان به عنوان بخشی از مبلغ سرمایه گذاری ( از محل پاداش های مالی ) توسط گروه هفت تامین شده 300.000 تومان دیگر نیز در قالب تسهیلات بدون بهره سرمایه گذاری نیز توسط گروه هفت تامین شده و سرمایه گذار می باید  1.000.000 تومان باقی مانده را شخصا تامین نماید .

  به منظور عضویت در سرویس مالی سرمایک همراه عدد 777 را به 6080 پیامک نمایید

                 
                                                                                       


.
                               
 
 
 
 مزایای سرمایک همراه
 
 

             
                                   
                   
                 
                   


استفاده از پاداش های مالی باعث می شود شما برای انجام یک سرمایه گذاری به پول کمتری نیاز داشته باشید و با توجه به اینکه اصل و سود حاصل از پاداش های مالی متعلق به شماست در نتیجه سود سرمایه گذاری های شما افزایش چشمگیری خواهد داشت .
به عنوان مثال اگر بازده یکی از ابزارهای سرمایه گذاری معرفی شده سالیانه 25% باشد و شما از محل پاداش های مالی کسب شده معادل 20% از مبلغ سرمایه گذاری خود را در قالب پاداش های مالی دریافت نمایید در واقع میزان سهم آورده شما در این سرمایه گذاری 80% بوده است و این در حالی است که شما در این سرمایه گذاری مالک سود حاصله از پاداش مالی خود نیز می باشید که می توان چنین نتیجه گرفت

1.56=(80% آورده فرد) / (125% سود سالیانه کل سرمایه) 

این محاسبه نشان می دهد استفاده از پاداش های مالی باعث می شود سود حاصله برای سرمایه گذار نسبت به اصل سرمایه وی به جای 25% در حدود 56% ( سالیانه ) باشد . 

سرمایک همراه به گونه ای طراحی شده است تا مشترکین در مسیری صحیح و به شیوه ای حرفه ای در ابزارهای مالی معرفی شده سرمایه گذاری کرده و با توجه به ضمانت های سرمایه گذاری موجود در این ابزارها در مسیری مشخص و بدون ریسک سرمایه گذاری نمایند . 

از آنجایی که روند افزایش پاداش های مالی از طریق پیامک های روزانه می باشد مشترکین سرمایک به تدریج آشنایی بیشتری با حوزه ها و روش های صحیح سرمایه گذاری کسب نموده و بدین طریق سطح دانش مالی کاربران نیز افزایش می یابد .