بدون بهره                 بدون کارمزد                 بدون ضامن                 بدون چک

 تسهیلات کاربران سرویس های مالی سرمایک

کلیه کاربران ربات سرمایک و سرویس پیامکی سرمایک همراه مشمول دریافت این تسهیلات می باشند 

تسهیلات سرمایک بدون بهره و بدون نیاز به ضامن ، چک ، سفته و یا سایر اسناد تعهد آور می باشد

مبلغ تسهیلات
 
مبلغ بسته های سرمایه گذاری گروه هفت متفاوت می باشد که هر سرمایه گذار 
برای هر بسته بین ۲۵۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰ تومان تسهیلات بدون بهره دریافت می نمایدمزیت بسیار مهم تسهیلات سرمایه گذاری گروه هفت

به عنوان مثال به ازای هر ۷۰۰/۰۰۰ تومان آورده نقدی شخص سرمایه گذار ۵۰۰/۰۰۰ تومان تسهیلات به وی تعلق می گیرد 

در نتیجه سود متعلق به تسهیلات نیز به استفاده کننده تعلق گرفته و بازده سرمایه شخصی افراد به شدت رشد می نماید
 
اگر بازده سال نخست ۲۵٪ باشد با کمک تسهیلات ، بازده سرمایه سرمایه گذاری به جای ۲۵٪ به ۶۰٪ افزایش خواهد یافتدوره بازپرداخت تسهیلات

دوره بازپرداخت یک ساله بوده و بازپرداخت آن از زمان انجام سرمایه گذاری طی ۱۲ قسط صورت می پذیردبدون محدودیت در تعداد تسهیلات دریافتی


هر سرمایه گذار می تواند بدون محدودیت و به تعداد دلخواه از تسهیلات گروه هفت استفاده نمایدنحوه دریافت تسهیلات سرمایه گذاری

به منظور دریافت تسهیلات سرمایه گذاری می توانید با کلیک بر روی بخش زیر

بسته سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب نمایید
بسته های سرمایه گذاری گروه هفت