.
                   

پاداش های مالی سرمایک همراه


           
                           
                           
                                                                                       
                   

پاداش مالی چیست ؟ 

پاداش های مالی سرمایه ای کمکی هستند که به واسطه عضویت شما در سرویس مالی سرمایک همراه یا ربات سرمایک صرفا به منظور سرمایه گذاری های در ابزارهای مالی از جمله بیمه های تشکیل سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری بورس به مشرکین تعلق می گیرد .  
پاداش های مالی به عنوان بخشی از مبلغ سرمایه گذاری به کلیه کاربران سرمایک تعلق می گیرد .

روش های به دست آوردن پاداش های مالی
 
سرمایه گذاران می توانند با عضویت در سرمایک همراه و یا از طریق ربات سرمایک پاداش مالی کسب کنند .
عضویت در سرمایک همراه ( ویژه مشترکین همراه اول ) ارسال عدد 777 به 6080 
عضویت در ربات تلگرام سرمایک sarmayak_bot@

 
موارد استفاده پاداش های مالی
 
پاداش های مالی به منظور کمک به افزایش سرمایه و دارایی های اعضای سرمایک و صرفا به منظور سرمایه گذاری در ابزار های مالی متنوعی که در حوزه های بورس ، بانک و بیمه وجود دارد پرداخت خواهد شد . 
بیمه های تشکیل سرمایه ، صندوق های سرمایه گذاری در سهام ، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و برخی سپرده های هدفمند بانکی از جمله ابزارهایی می باشند که سرمایه گذاری در آنها مشمول استفاده از پاداش های مالی سرمایک می باشند .
پاداش های مالی بخشی از مبلغ سرمایه گذاری را تامین می نمایند و باعث می شود مشترکین با سرمایه شخصی کمتری بتوانند سرمایه گذاری های بزرگتری انجام دهند . 
از این رو افزایش پاداش های مالی باعث می شود کاربران سرمایک بتوانند سرمایه گذاری های بزرگتری انجام داده و سود بیشتری کسب نمایند . 
 

مزایای استفاده از پاداش های مالی

استفاده از پاداش های مالی باعث می شود سود سرمایه گذاری ها به شدت افزایش یابد . 

به عنوان مثال چنانچه سود یک سرمایه گذاری در شرایط عادی 25٪ در سال باشد با استفاده از پاداش های مالی و تسهیلات بدون بهره گروه هفت ، بازده پولی که شخصا در این سرمایه گذاری قرار داده اید به حدود 60٪ افزایش خواهد یافت .