بسته سرمایه گذاری کوثرارکان تشکیل دهنده


   صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر + بیمه تشکیل سرمایه سامان


به منظورسرمایه گذاری دربسته کوثر ۲۵۰/۰۰۰ تومان ازسرمایه های کمکی گروه هفت قابل استفاده میباشد مبلغ کل
سرمایه گذاری
 مبلغ سرمایه
گذاری در بیمه
 مبلغ سرمایه گذاری
در صندوق
 آورده نقدی
سرمایه گذار
 سرمایه های کمکی
گروه هفت
 سود سالانه
( پیش بینی )
 ۸۰۰/۰۰۰  ۵۰۰/۰۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۵۵۰/۰۰۰  ۲۵۰/۰۰۰  ۲۵٪
 


ویژگی های بسته سرمایه گذاری کوثر

   
ضامن سرمایه گذاری در بیمه

بیمه مرکزی ایران و بیمه سامان 
 
مدیر صندوق آرمان آتی کوثر

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

بزرگترین مشاور سرمایه گذاری کشور

از نظر تعداد صندوق تحت مدیریت 
 
در حدود ۵۰٪ آورده نقدی خودتان

از سرمایه های کمکی استفاده کنید

به ازای هر ۵۵۰/۰۰۰ تومان آورده نقدی

۲۵۰/۰۰۰ تومان سرمایه های کمکی گروه هفت 
 
در هر بسته کوثر

مبلغ سرمایه گذاری در بیمه ۵۰۰/۰۰۰ تومان

مبلغ سرمایه گذاری در صندوق کوثر ۳۰۰/۰۰۰ تومان 
 
بازده سال ۹۵ صندوق آرمان آتی کوثر 

در حدود ۲۵٪ بوده است


 
 
متوسط بازده بیمه تشکیل سرمایه سامان

در طول ۵ سال گذشته

در حدود ۲۵٪ در سال بوده است 
 روش استفاده از سرمایه های کمکی گروه هفت
کاربران سرویس پیامکی سرمایک همراه برای هر فقره سرمایه گذاری

 ۲۵۰/۰۰۰ تومان تسهیلات بدون بهره دریافت می نمایند 
( در صورت داشتن ۵۰/۰۰۰ تومان پاداش مالی )
کاربران ربات سرمایک ( نسخه سرمایک پلاس )

 ۲۰۰/۰۰۰ تومان تسهیلات بدون بهره + ۵۰/۰۰۰ تومان سرمایه کمکی بلاعوض 
( در صورت داشتن ۵۰/۰۰۰ تومان پاداش مالی )
کاربران ربات سرمایک ( نسخه عمومی )‌

 ۲۵۰/۰۰۰ تسهیلات بدون بهره دریافت خواهند نمود ( در صورت داشتن دست کم ۵۰/۰۰۰ تومان پاداش مالی )

بازده انتظاری سرمایه شخصی شما

با استفاده از سرمایه های کمکی گروه هفت

بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در سال نخست می باشد

 
 


به منظور سرمایه گذاری در بسته کوثرابتدا مبالغ زیر را به شماره حساب های معرفی شده واریز نمائید

به منظور واریز مبلغ سرمایه گذاری در بیمه الزاما می باید به صورت حضوری به یکی از شعب بانک سامان مراجعه فرمائید

برای واریز مبلغ سرمایه گذاری در صندوق نیازی به مراجعه حضوری نبوده و انتقال و واریز وجه به هر شیوه قابل قبول است 

مبلغ سرمایه های کمکی شامل تسهیلات یا پاداش های مالی مستقیما توسط گروه هفت از طرف شما به نهاد مالی مربوطه پرداخت می گردد


 واریز مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ تومان

به حساب شماره ۴-۹۹۸۰۰-۸۱۰-۸۰۱

به نام شرکت بیمه سامان
 واریز مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ تومان

به حساب شماره ..............

به نام شرکت کارگزاری .........
 
 پس از واریز وجه

فرم تعهد نامه مربوطه را با توجه به توضیحات فوق در خصوص اینکه از کدام نوع تسهیلات استفاده می فرمائید را از

طریق لینک های زیر دانلود نموده پرینت گرفته و تکمیل و امضا نمائید
 


ارسال تصویر فیش های واریزی برای گروه هفت

تصویر فیش های واریزی ، نشانی کامل و کدپستی و اطلاعات تماس خود را جهت ارسال فرم های سرمایه گذاری از طریق ایمیل یا تلگرام برای گروه هفت ارسال فرمائید

همکاران ما به منظور ارائه توضیحات و هماهنگی های بعدی با شما تماس خواهند گرفت 


email : info@haftland.com
telegram  : 0919-2031984
021-22347014
 

تعهد نامه تسهیلات

۲۵۰/۰۰۰ تومانی 

تعهد نامه تسهیلات

سرمایک همراه و سرمایک پلاس 


تعهد نامه تسهیلات

کاربران نسخه عادی ربات سرمایک