بدون بهره                 بدون کارمزد                 بدون ضامن                 بدون چک

 تسهیلات سرمایه گذاری چیست ؟


وام هایی بدون بهره که به منظور استفاده در بسته های سرمایه گذاری معرفی شده توسط گروه هفت به متقاضیان تعلق می گیرد

تسهیلات سرمایه گذاری گروه هفت بدون بهره و بدون نیاز به ضامن ، چک ، سفته و یا سایر اسناد تعهد آور می باشد
چه کسانی مشمول دریافت تسهیلات هستند ؟

افرادی که عضو هر یک از سرویس های مالی سرمایک می باشند

و

پرسنل سازمانهایی که این تسهیلات از طرف آن مجموعه بواسطه همکاری با گروه هفت برای کارمندان فراهم شده باشدمبلغ تسهیلات
 
هیچ محدودیتی در مبلغ تسهیلات پرداختی وجود ندارد

گروه هفت بین ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ آورده نقدی سرمایه گذاران را به صورت تسهیلات بدون بهره در اختیار ایشان قرار می دهد

اهمیت استفاده از تسهیلات سرمایه گذاری گروه هفت

با توجه به اینکه تسهیلات گروه هفت بدون بهره می باشند در نتیجه سود حاصل از سرمایه گذاری آن به شخص سرمایه گذار تعلق می گیرد 

و در نتیجه بازده سرمایه شخصی افراد به شدت رشئ می نماید

 
به عنوان مثال اگر بازده سال نخست سرمایه گذاری های شما ۲۵٪ باشد با کمک تسهیلات

بازده سرمایه شخصی شما به جای ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش خواهد یافت

دوره بازپرداخت تسهیلات

دوره بازپرداخت یک ساله بوده و بازپرداخت آن از زمان انجام سرمایه گذاری طی ۱۲ قسط صورت می پذیردبدون محدودیت در تعداد تسهیلات دریافتی


هر سرمایه گذار می تواند بدون محدودیت و به تعداد دلخواه از تسهیلات گروه هفت استفاده نمایدنحوه دریافت تسهیلات سرمایه گذاری

روش پرداخت تسهیلات به پرسنل سازمان ها و کاربران سرمایک متفاوت می باشد

شما جزو کدام یک از گروه های زیر هستید ؟ 
کاربران سرمایک


 متقاضیان سازمانی
 

021-22347014