بسته های سرمایه گذاری          حوزه های سرمایه گذاری          تسهیلات صندوق ها          تسهیلات کاربران اینستاگرام
 

خدمات مالی گروه هفت


خدمات گروه هفت در دو بخش زیر به سرمایه گذاران ارائه می گردد

معرفی روش ها و ابزارهای سرمایه گذاری حرفه ای در حوزه های بورس و بیمه

پرداخت سرمایه های کمکی و تسهیلات بدون بهره برای سرمایه گذاری در حوزه های بورس و بیمه

                            
پرداخت تسهیلات بدون بهره سرمایه گذاری . معرفی سرمایه گذاری های مطمئن و سودآور

                                                      
                                                           
 


             خدمات مالی گروه هفت برای افراد حقیقی و سازمان ها در قالب دو پروژه زیر ارائه می گرددافراد حقیقی از طریق پروژه سرمايک . افراد حقوقی از طریق تسهیلات سازمانی


پروژه سرمایک


خدمات سرمایک از طریق تلفن همراه در دسترس شماستافراد با عضویت در هر یک از سرویس های مالی سرمایک ضمن آشنایی با مفاهیم و روش های سرمایه گذاری 

مبالغی را تحت عنوان پاداش مالی کسب می نمایند که این مبالغ در زمان سرمایه گذاری به صورت

تسهیلات بدون بهره و سرمایه های کمکی بدون بازپرداخت از طرف گروه هفت به ایشان پرداخت می گردد


  
برای توضیحات بیشتر گزینه مورد نظر را انتخاب کنید


 
 

سرمايک همراه
 
تسهیلات سازمانی

گروه هفت به پرسنل سازمان ها و شرکت ها
برای انجام سرمایه گذاری تسهیلات بدون بهره پرداخت می نماید


مزایای طرح برای سازمان ها چیست ؟


سازمان ها و شرکت ها دو دستاورد مهم از اجرای این طرح خواهند داشت

ایجاد ثروت و ارائه مشوق های مالی به پرسنل یا
تامین منابع مالی به منظور پرداخت سنوات پرسنلتوضیحات تکمیلی 


 


                  تماس با گروه هفت                                     درباره گروه هفت                         مقررات سرمایه گذاری                    

                  TEL : 021-22347014                                          
هویت قانونی                                          قوانین و مقررات

                  info@haftland.com                                             نهادهای مالی همکار

                    https://telegram.me/sarmayak                               

                  صندوق پستی : 1337-14665


                     
                    ارسال نظرات و انتقادات