بسته های سرمایه گذاری گروه هفتاولین اصل سرمایه گذاری ایجاد سبدی از سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف است

بسته های گروه هفت سبدهایی حرفه ای از سرمایه گذاری همزمان در حوزه های بورس و بیمه می باشند

معتبر ترین و سودآورترین بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری در بسته های گروه هفت برای شما گزینش شده است

هر بسته سرمایه گذاری ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و هر شخص می تواند در یک یا چند بسته سرمایه گذاری نماید
 

بسته های سرمایه گذاری گروه هفت

به منظور آشنایی با مزایای هر بسته سرمایه گذاری بر روی آن کلیک نمائید
 

بسته سرمایه گذاری
طلایی


بسته سرمایه گذاری
پلاتین